4IT101 Programování v Javě - cvičící Tomáš Michalička ZS 2018/2019

Kontakt

Mimo mail mě můžete najít na LinkedInu, Facebooku a jinde.

Bodování

Úkol Počet bodů Poznámka
Domácí úkoly 20 4 domácí úkoly po 5 bodech
Průběžné testy (teorie) 10 2 testy v Insis po 5 bodech
Test - programování 10 Bude doplněno před testem
Semestrální práce 30 Podrobnosti na stránkách předmětu.
Závěrečný test 30 Podrobnosti na stránkách předmětu.

V případě aktivity na cvičeních je možné získat bonusové body.

Harmonogram

Program cvičení je orientační a bude upravován podle toho, jak budeme stíhat probrat látku. Důležité je, abyste si ze cvičení něco odnesli (i za cenu toho, že to bude trvat déle).

Sešit pro sdílení promítaného kódu je zde.

Týden výuky Datum Téma cvičení Projekt Poznámka
1 20.9.2018 Představení kurzu, seznámení s BlueJ, třída, instance Řešení: zde -
2 4.10.2018 Zapouzdření objektů, přístupové metody k datovým atributům, datové typy, PMD - -
3 11.10.2018 Rozhraní, základní algoritmické konstrukce - Zadání 1. domácího úkolu
4 18.10.2018 Testování a ladění - 1. teoretický test
5 25.10.2018 Cykly, kolekce (1. část) - Odevzdání 1. domácího úkolu, zadání 2. domácího úkolu
6 1.11.2018 Kolekce (2. část), hashCode, enum, obalové třídy primitivních typů - -
7 8.11.2018 Statické prvky třídy, metoda main, třída Math, třída System, Řětězce - Odevzdání 2. domácího úkolu
8 15.11.2018 Praktický test - -
9 zatím neznámé Představení semestrálního projektu, mapy - Zadání 3. domácího úkolu, cvičení proběhne pravděpodobně v náhradním termínu,
10 29.11.2018 Dědičnost, abstraktní třídy, třídění a vyhledávání (1. část) - odevzdání 3. domácího úkolu
11 6.12.2018 Třídění a vyhledávání (2. část), práce se soubory - Zadání 4. domácího úkolu, 2. teoretický test
12 13.12.2018 Java 8 - Odevzdání 4. domácího úkolu
- 31.12.2018 23:59:59 Odevzdání semestrální práce - -

Zadání domácích úkolů

Všechy domácí úkoly vypracovávejte samostatně a odevzdávejte do příslušné odevzdávárny v InSISu. Jakákoli snaha o opisování bude po zásluze "odměněna".

1. domácí úkol

Zadání úkolu bude včas doplněno. Není potřeba shánět řešení z minulých semestrů. Zadání totiž bude úplně jiné. ;-)

2. domácí úkol

Zadání úkolu bude včas doplněno.

3. domácí úkol (Zadání semestrální práce)

Ve 3. domácím úkolu nebudete nic programovat. Projděte si požadavky na semestrální práci. Následně připravte zadání vlastní semestrální práce, které bude obsahovat:

  1. Příběh jak hra začíná, tj. uvedení do příběhu, co se stalo a co je hráčovým úkolem. Tento text pak budete hráči zobrazovat při spuštění hry.
  2. Plánek hry (obrázek), jaké prostory bude hra obsahovat a jak jsou propojeny.
  3. Popis toho, co bude muset hráč udělat, aby hru vyhrál. Případně také, co se stane, když některé úkoly nesplní (špatné konce hry).
  4. Seznam příkazů, které bude moci hráč při hře používat.

Odevzdejte jako soubor ve formátu pdf.

4. domácí úkol

Zadání úkolu bude včas doplněno.

Předchozí semestry