4IT101 Programování v Javě - cvičící Tomáš Michalička LS 2020/2021

Kontakt

Mimo mail mě můžete najít na LinkedInu, Facebooku a jinde.

Bodování

Programovací úkoly 4 úkoly po 5 bodech
Programovací test 10 bodů, Doporučená příprava na test
Teoretické úkoly 1 referát a 1 zadání semestrálky po 5 bodech
Semestrální práce 30 bodů
Zkouškový test 30 bodů

Na cvičeních bude možné získat body v rychlých kvízech (max 3 body) a za aktivitu (max 7 bodů). Tyto body jsou nad rámec 100 bodů.

Harmonogram

Cvičení Datum Program cvičení Bodované aktivity
1 17.2.2021 Představení kurzu, seznámení s IntelliJ IDEA, první aplikace, struktura kódu, OOP, primitivní datové typy -
2 24.2.2021 Zapouzdření, modifilátory přístupu, jmenné konvence, podmínky -
3 3.3.2021 Rozhraní, pole, seznamy Zadání 1. úkolu (programovací)
4 10.3.2021 Testování a ladění -
5 17.3.2021 Cykly, množiny, equals a hashCode Odevzdání 1. úkolu, zadání 2. úkolu (programovací)
6 24.3.2021 Statické prvky třídy, třída System -
7 31.3.2021 Enum; obalové třídy primitivních datových typů; třídy Math a String; regulární výrazy Odevzdání 2. úkolu, zadání 3. úkolu (programovací)
8 7.4.2021 Programovací test Test
9 14.4.2021 Mapy, představení semestrálního projektu Odevzdání 3. úkolu, zadání 4. úkolu (programovací)
10 21.4.2021 Abstraktní třídy, řazení Odevzdání zadání semestrální práce
11 28.4.2021 Práce se soubory -
12 5.5.2021 Novinky v Javě -
13 12.5.2021 Rezerva, téma na přání -
X 23.5.2021 23:59 - Řádný termín odevzdání semestrální práce*

* Semestrální práci je možné odevzdat i po tomto termínu. Za každý započatý týden zpoždění ale budete penalizováni 3 body. Semestrální práce musí být odevzdána alespoň 24 hodin před obhajobou.

Program cvičení je orientační a bude upravován podle toho, jak budeme stíhat probrat látku. Důležité je, abyste si ze cvičení něco odnesli (i za cenu toho, že to bude trvat déle).

Zadání programovacích domácích úkolů

1. domácí úkol

Stáhněte si projekt a vytvořte implementaci interface IEmployeeDatabase. V připravené maim metodě vytvořte instanci databáze, vlože do ni 2 zaměstnance (pozor, do interface IEmployee nezasahujte) a do konzole vypište výsledek volání metody getNumberOfEmployees().

Do odevzdávárny vložte zip archiv.

2. domácí úkol

Vaším úkolem je implementovat registr vozidel, který bude splňovat následující požadavky:

Součástí řešení musí být i adekvátní unit testy.

Do odevzdávárny vložte zip archiv.

3. domácí úkol

Ve 3. úkolu si procvičíte práci se vstupem uživatele. Bude implementovat úkolníček. Požadavky jsou následující:

Unit testy postačí pouze na třídu, která slouží k ukládání úkolů.

Do odevzdávárny vložte zip archiv.

4. domácí úkol

Vaším úkolem je implementovat rozšíření semestrální práce, které bude zaznamenávat veškerou aktivitu (vstup uživatele a výskup ze hry) hry do textového souboru. Název a cestu souboru bude moci uživatel zadat hned po spuštění hry.

Referát

Téma referátu si vyberete v polovině semestru v odevzdávárně. Na sepsání referátu budete mít čas do konce semestru.

Zadání semestrální práce

Projděte si požadavky na semestrální práci. Následně připravte zadání vlastní semestrální práce, které bude obsahovat:

  1. Příběh jak hra začíná, tj. uvedení do příběhu, co se stalo a co je hráčovým úkolem. Tento text pak budete hráči zobrazovat při spuštění hry.
  2. Plánek hry (obrázek), jaké prostory bude hra obsahovat a jak jsou propojeny.
  3. Popis toho, co bude muset hráč udělat, aby hru vyhrál. Případně také, co se stane, když některé úkoly nesplní (špatné konce hry).
  4. Seznam příkazů, které bude moci hráč při hře používat.

Odevzdejte jako soubor ve formátu pdf.

Předchozí semestry